zur Startseite >>


Forschungsgebiete
Vorfahren
Nachfahren
  Stammbaum
 Liste
Kontakt
Gästebuch
Links


Nachfahrenliste des Mathea Amoser
* 24.01.1614
Nachfahrenliste des David Engel
* ca. 1755
Nachfahrenliste des Johann Georg Neumayer
* ca. 1770
Nachfahrenliste des Jakob Lange
* ca. 1810
Nachfahrenliste des Johann Gottlob Gebhardt
* ca. 1765
Nachfahrenliste des Friedrich Gläser
* ca. 1835
Nachfahrenliste des Johann Georg Seiler
* ca. 1730
Nachfahrenliste des Johann Christian Linge
* ca. 1808

Nachfahrenliste des Mathea Amoser * 24.01.1614
2
Amoser, Mathea
oo
NN, Elisabeth
K1: A., Margaretha
K2: A., Petrus
* 24.01.1614


* 20.xx.1641
* 02.04.1658
Bad Hofgastein


Bad Hofgastein
Bad Hofgastein
+ 26.11.1676+ 31.05.1715
Bad HofgasteinBad Hofgastein

1. Nachfahrengeneration
2
23

25
Amoser, Petrus
oo
Moser, Anna
K1: A., Eva
K2: A., Catharina
K3: A., Joannis
K4: A., Petrus
K5: A., Anna
K6: A., Balthasar
* 02.04.1658

* 30.07.1666
* 19.12.1685
* 08.11.1688
* 05.10.1691
* 17.12.1694
* 27.07.1698
* 31.12.1701
Bad Hofgastein

Bad Hofgastein
Breitenberg
Unterberg
Unterberg
Unterberg
Unterberg
Unterberg
+ 31.05.1715

+ 06.08.1721


+ 24.04.1757
Bad Hofgastein

Bad Hofgastein


Gurbischken

2. Nachfahrengeneration
23


231
232236
Amoser, Joannis
oo 18.11.1715 Dorfgastein
Neufang, Margaretha
K1: A., Anna
K2: A., Joannis
K3: A., Petrus
K4: A., Margaretha
K5: A., Balthasar
K6: A., Michael
* 05.10.1691

* 26.06.1682
* 10.08.1716
* 26.11.1717
* 08.07.1720
* 19.02.1722
* 06.01.1724
* 31.10.1726
Unterberg

Bad Hofgastein
Unterberg
Unterberg
Unterberg
Unterberg
Unterberg
Unterberg
+ 24.04.1757+ 28.01.1803
GurbischkenGurbischken
25 Amoser, Anna
oo
Lackner, Simon
* 27.07.1698 Unterberg


3. Nachfahrengeneration
231 Amoser, Anna
1oo
Fleiß, Thomas
2oo
Wenger, Veith
* 10.08.1716 Unterberg

232
2321

2323
Amoser, Joannis
1oo 10.10.1740 Aulowönen
Deibler, Margaretha
2oo
NN, Maria
K1: A., Barbara
K2: A., Anna
K3: A., George
K4: A., Peter
K5: A., Christina
K6: A., Anna
K7: A., Maria, Elisabeth
K8: A., Peter
K9: A., Thomas
K10: A., Anna Barbara
K11: A., Friedrich
K12: A., Daniel
* 26.11.1717

* 19.05.1719


1* 10.08.1741
1* 07.06.1751
1* 05.01.1753
1* 28.05.1755
1* 27.01.1758
2* 20.12.1758
2* 20.12.1760
2* 05.09.1761
2* 16.11.1768
2* 03.01.1772
2* 20.11.1775
2* 25.06.1778
Unterberg

Hüttau


Skardupönen
Gurbischken
Gurbischken
Gurbischken
Gurbischken
Gurbischken
Gurbischken
Gurbischken
Gurbischken
Gurbischken
Gurbischken
Gurbischken
+ 28.01.1803

+ 31.01.1758

+ 08.07.1778
+ 24.08.1806

+ 02.06.1814
+ 09.04.1757
+ 27.01.1758


+ 26.08.1778

+ 07.02.1803

+ 28.10.1778
Gurbischken

Gurbischken

Gurbischken
Karteniken

Gurbischken
Gurbischken
Gurbischken


Gurbischken

Gurbischken

Gurbischken
236
2361


2364
Amoser, Michael
1oo
NN, Margaretha
2oo
Roederin, Catharina
K1: A., Michael
K2: A., Elisabeth
K3: A., Barbara
K4: A., Michael
* 31.10.1726
1* 14.07.1762
1* 09.05.1764
1* 25.02.1766
2* 27.02.1775
Unterberg
Szillen
Szillen
Szillen
bei Lengwethen4. Nachfahrengeneration
2321

Amoser, Barbara
oo
Hölzel, NN
* 10.08.1741

* 23.07.1797
Skardupönen

Karteniken
+ 24.08.1806

Karteniken

2323

2323 4
Amoser, George
oo
NN, Maria
K1: A., Maria
K2: A., Anna Sophie
K3: A., Anna Christina
K4: A., Johann Friedrich
K5: A., Barbara
K6: A., Ludwig
* 05.01.1753


* 23.10.1788
* 30.09.1790
* 21.11.1791
* 24.09.1794
* 20.03.1797
* 19.09.1799
Gurbischken


Gurbischken
Gurbischken
Gurbischken
Gurbischken
Gurbischken
Gurbischken
+ 02.06.1814

+ 05.09.1807

+ 07.02.1803+ 28.06.1800
Gurbischken

Gurbischken

GurbischkenGurbischken
2361 Amoser, Michael
oo
Schiel, Elisabeth
K1: A., Anna
K2: A., Todgeburt
* 14.07.1762


* 14.01.1801
* 08.09.1814
Szillen


Tilzenehlen
Tilzenehlen
+ 08.09.1814
Tilzenehlen
2364


2364 3
Amoser, Michael
1oo 29.09.1796 Lengwethen
Schiel, Louisa
2oo
Schellmann, Maria
K1: A., Todgeburt
K2: A., Todgeburt
K3: A., Mathes
K4: A., Anna
K5: A., Anna Christina
K6: A., Anna Louisa
K7: A., Anna Maria
K8: A., Andreas
K9: A., Michael
K10: A., Anna Justine
K11: A., Anna Christine
* 27.02.1775

* 26.12.1774


1* 04.12.1796
1* 05.11.1797
1* 26.02.1799

1* 29.10.1804
1* 05.01.1807
1* 16.10.1807
1* 03.12.1810
1* 21.02.1816
2* 27.01.1819
2* 04.02.1822
bei Lengwethen

Kullring


Perkuhnen
Perkuhnen
Tilzenehlen

Krauleisoehlen
Tilzenehlen
Carlsberg
Jenschen
Tilzenehlen
Tilzenehlen
Kleginnen


+ 21.02.1816


+ 04.12.1796
+ 05.11.1797

+ 23.01.1804
+ 08.12.1818
+ 19.01.1819


Tilzenehlen


Perkuhnen
Perkuhnen
Bambe
Krauleisoehlen
Krauleisoehlen
Tilzenehlen

5. Nachfahrengeneration
2323 4


2323 412323 45
Ammoser, Johann Friedrich
oo
Leinert, Maria
K1: A., Johann
K2: A., Andreas
K3: A., Wilhelm
K4: A., Mathes
K5: A., August
* 24.09.1794


* 22.03.1816

* 16.01.1819

* 25.07.1831
Gurbischken


Gurbischken

Gurbischken

Gurbischken


+ 06.02.1860
+ 22.05.1894
+ 22.08.1818

+ 06.06.1820
+ 26.02.1905


Szillen
Gurbischken
Gurbischken

Gurbischken
Tilsit
2364 3


2364 33

2364 35
2364 36
Ammoser, Mathes
1oo
Deskau, Elisabeth
2oo 02.01.1838 Grosden
Ostwald, Karoline
K1: A., Lousia
K2: A., Elisabeth
K3: A., Gottlieb
K4: A., Henriette
K5: A., Carl
K6: A., Friedrich
* 26.02.1799
1* 13.05.1822
1* 04.10.1824
1* 15.07.1829
1* 28.08.1831
2* 16.12.1838
2* 26.01.1850
Tilzenehlen
Kleginnen
Kleginnen
Kleginnen
Tilzenehlen
Bambe
Bambe
+ 04.07.1837
BambeNetlikuhnen

6. Nachfahrengeneration
2323 41


2323 411
2323 412
Ammoser, Johann
oo 10.06.1853 Mallwischken
Schlick, Catharina
K1: A., Henriette
K2: A., Eduard
K3: A., Adolf
* 22.03.1816

* 21.09.1830
* 26.02.1854
* 10.07.1855
* 04.11.1856
Gurbischken

Smailen
Gurbischken
Gurbischken
Gurbischken
+ 22.05.1894

+ 07.05.1884

+ 26.02.1933
+ 27.02.1918
Gurbischken

Gurbischken

Szillen
Szillen
2323 452323 451
Ammoser, August
oo 27.12.1860 Gr. Friedrichs-
dorf
Schauffler, Esther
K1: A., Louis
* 25.07.1831


* 19.12.1825
* 07.07.1861
Gurbischken


Heinrichswalde
Absteinen
+ 26.02.1905


+ 05.11.1872
+ 19.05.1910
Tilsit


Heinrichswalde
Berlin
2364 33
2364 331
2364 332
2364 333
2364 334
2364 335
2364 336
Ammoser, Gottlieb
1oo
Pappe, Justine
2oo
Radke, Karoline
K1: A., Auguste
K2: A., Friedrich
K3: A., Johanne
K4: A., Berta
K5: A., Albert
K6: A., August
* 15.07.1829

1* 10.10.1861
1* 25.11.1864
2* 02.04.1870
2* 26.09.1877
2* 25.03.1883
Kleginnen

Ragnit
Uszberszen
Bambe
Bambe
Bambe


+ 10.01.1943


+ 25.12.1945
+ 29.01.1971


Berlin
Berlin
Nastätten
Freitod
Osnabrück
2364 35


2364 351
Ammoser, Carl
oo
Peizulatt, Marikke
K1: Carl
* 16.12.1838
Bambe


2364 36


2364 361
2364 362
2364 363
2364 364
2364 365
Ammoser, Friedrich
oo ca. 1875 Sokaiten
Kokna, Aduze
K1: A., Auguste
K2: A., Fritz
K3: A., Gustav
K4: A., Berta
K5: A., Grete
* 26.01.1850

* 24.10.1849
* 11.05.1876

* 04.05.1880
* 15.11.1882
Bambe

Sodehnen
Baltupönen

Baltupönen
Baltupönen+ 23.04.1937NauhsedenBerlin

7. Nachfahrengeneration
2323 412 Ammoser, Eduard
oo 28.04.1894 Szillen
Stechert, Amalie
K1: A., Helene
K2: A., Lydia
K3: A., Eduard
K4: A., Luise
* 10.07.1855

* 06.09.1856
* 20.04.1890
* 21.02.1895
* 31.08.1897
* 22.02.1899
Gurbischken

Schlekeiten
Gurbischken
Gurbischken
Wilkischken
Wilkischken
+ 26.02.1933 Szillen
2323 413 Ammoser, Adolf
1oo
Borchert, Johanna
2oo 03.01.1898 Uszupönen
Nolde, Anna Auguste
K1: A., Anna Ida
K2: A., Erich
K3: A., Adolf
* 04.11.1856* 15.07.1870
1* 27.12.1887
2* 02.09.1900
2* 07.09.1904
GurbischkenWarten
Schuppinnen
Schuppinnen
Schuppinnen
+ 27.02.1918
+ 12.01.1965

x ca. 1945
Szillen
Hamburg

gefallen
2323 451

Ammoser, Louis
oo 30.09.1889 Berlin
Walter, Anna
K1: A., Lisbeth
K2: A., Erich
K3: A., Gertrud
K4: A., Walter
K5: A., Curt
* 07.07.1861

* 21.10.1866
* 28.06.1890
* 25.07.1891
* 23.04.1893
* 06.07.1895
* 28.02.1900
Absteinen

Tilsit
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
+ 19.05.1910

+ 04.11.1933
+ 30.09.1967
+ 22.07.1953
+ 21.07.1893
+ 29.07.1961
+ 31.01.1953
Berlin

Berlin
Berin
Berlin
Berlin
Schwerin
Singen
2364 331 Ammoser, Auguste
oo
Albrecht, Karl
K1: A., Otto
K2: A., NN
K3: A., NN
K4: A., NN
K5: A., NN* 10.08.1891Bambe+ 08.06.1947Ostercappeln
2364 332 Ammoser, Friedrich
oo
Schulze, Emilia
K1: A., Lucie
K2: A., Werner
* 10.10.1861* 08.04.1909
Ragnit + 10.01.1943+ 02.09.1966
Berlin
2364 333 Ammoser, Johanne
oo
Schulze, Karl Friedrich
* 25.11.1864 Uszberszen
Berlin
2364 334 Ammoser, Berta
oo
Schmelzeisen, NN
* 02.04.1870 Bambe
Nastätten
2364 335 Ammoser, Albert
1oo
Baron, Anna
2oo
Dosdoweit, Berta
K1: A., Frieda
K2: A., Fritz
K3: A., Emma
K4: A., Paul
* 26.09.1877
2* 17.11.1903

2* 16.09.1909
2* 25.02.1915
Bambe
Bambe

Bambe
Bambe
+ 25.12.1945+ 22.05.1977
+ 23.01.1987
x ca.1944/45

+ 01.01.1980
FreitodOsnabrück
Barrhead
gefallen

Plauen
2364 336 Ammoser, August
oo 20.08.1910 Coblenz
Michel, Emma
K1: A., Otto
K2: A., Meta
* 25.03.1883

* 02.01.1883
* 07.11.1912
Bambe

Gemmerich
Osnabrück
+ 29.01.1971


Osnabrück


Osnabrück
2364 351 Ammoser, Carl
oo
Poetschulat, Maryke
K1: A., Gustav
K2: A., Carl* 23.12.1895
* 23.06.1904Gallbrasken
Kallwehlen
+ 11.06.1966
Hilden
2364 361 Ammoser, Auguste
oo 20.05.1907 Wischwill
Baron, Christoph
K1: B., Gustav
K2: B., Walter
* 11.05.1876

* 20.08.1874
* 20.11.1908
* 06.08.1911
Baltupönen

Bambe
Wischwill
Wischwill
+ 23.04.1937


+ 29.12.1965
Nauhseden


Heide
2364 362 Ammoser, Fritz
oo
Rosche, Elsa

Baltupönen

Hamburg


2364 364 Ammoser, Berta
oo
Metschurat, NN
K1: M., Gertrud
* 15.11.1882 Baltupönen

2364 365 Ammoser, Grete
oo
von Boltenstein, NN


nach oben

Nachfahrenliste des David Engel * ca. 17601
Engel, David
oo
Kajebier, Gertraute
K1: E., Friedrich
* ca. 1755

* ca. 1760
* ca. 1783
1. Nachfahrengeneration
1


11
12
Engel, Friedrich
oo 30.08.1807 Kakau
Siebert, Maria
K1: E., Christopf
K2: E., Louise Sophie
* ca. 1783

* ca. 1784
* 27.07.1812
* 19.02.1824Kakau
Kakau2. Nachfahrengeneration
11 Engel, Christoph
oo 06.02.1848 Kakau
Huth, Luise
* 27.07.1812

* 21.02.1815
Kakau

Kakau


12
121
Engel, Louise Sophie
1oo
Fischer, Johann Christoph
2oo
Wellmann (?), NN
K1: E., Otto
* 19.02.1824

* 03.07.1814


2* 30.08.1868
Kakau

Kakau


Kl. Wittenberg


+ 08.07.1865


+ 19.05.1929


Kakau


Schwerin

3. Nachfahrengeneration
121 Engel, Otto
oo
Lexow, Frieda
K1: E., Lisbeth
K2: E., Erna
K3: E., Anna
K4: E., Helene
K5: E., Grete
K6: E., Henni
K7: E., Trude
K8: E., Otto
K9: E., Willi
K10: E., Heinz
* 30.08.1868

* 06.01.1873
* 12.09.190?
* 20.12.1890
* ca. 1892
* 29.12.1894
* 23.04.1899
* ca. 1902
* 29.03.1905
* 19.12.1910
* ca. 1914
* 24.04.1917
Kl. Wittenberg

Hamburg
Schwerin
Schwerin
Schwerin
Schwerin
Schwerin
Schwerin
Schwerin
Schwerin
Schwerin
Schwerin
+ 19.05.1929

+ 08.04.1943

+ 29.06.1970

+ 28.05.1976
+ 17.10.1975

+ ca. 1964
+ 09.01.1977
Schwerin

Schwerin
Schwerin
Schwerin
Schwerin
Schwerin
Schwerin
Flensburg
Schwerin
Schwerin


nach oben

Nachfahrenliste des Johann Georg Neumayer * ca. 17701
Neumayer, Johann Georg
oo
Lautner, Walburga
K1: N., Lukas* 17.10.1799
Bergheim

Bergheim
Bergheim+ 01.04.1869Unterhausen

1. Nachfahrengeneration
1


15
Neumayer, Lukas
oo 28.01.1827
Hessenhofer, Maria Ursula
K1: N., Leonhard
K2: N., Walburga
K3: N., Anna Maria
K4: N., Walburga
K5: N., Johann Baptist
* 17.10.1799

* 08.01.1801
* 18.12.1827
* 13.01.1829
* 10.01.1830
* 13.05.1831
* 09.09.1832
Bergheim

Bergheim
Unterhausen
Unterhausen
Unterhausen
Unterhausen
Unterhausen
+ 01.04.1869

+ 26.05.1877
+ 03.01.1828
+ 22.04.1829
+ 19.07.1868

+ 05.09.1894
Unterhausen

Unterhausen
Unterhausen
Unterhausen
Unterhausen

Unterhausen

2. Nachfahrengeneration
15


155
Neumayer, Johann Baptist
oo 28.10.1862 Unterhausen
Lautner, Kteszent
K1: N., Maria Walburga
K2: N., Ulrich
K3: N., Johann Baptist
K4: N., Maria Kreszenz
K5: N., Klement
K6: N., Lukas
K7: N., Simon
K8: N., Thaddäus
K9: N., Maria Kreszenz
K10: N., Pankratius
K11: N., Sophia
* 09.09.1832

* 16.01.1834
* 30.12.1859
* 05.10.1863
* 13.10.1864
* 10.11.1865
* 13.11.1866
* 10.10.1868
* 22.10.1869
* 22.10.1869
* 06.03.1871
* 26.04.1872
* 26.04.1872
Unterhausen

Oberhausen
Unterhausen
Unterhausen
Unterhausen
Unterhausen
Unterhausen
Unterhausen
Unterhausen
Unterhausen
Unterhausen
Unterhausen
Unterhausen
+ 05.09.1894

+ 12.07.1894+ 02.01.1866
+ 21.01.1937

+ 09.06.1870
+ 05.11.1869

+ 02.06.1872
+ 30.05.1872
Unterhausen

UnterhausenUnterhausen
Friedberg

Unterhausen
Unterhausen

Unterhausen
Unterhausen

3. Nachfahrengeneration
155

1558
Neumayer, Klement
oo 18.01.1901 Unterhausen
Kugler, Kreszentia
K1: N., Anna
K2: N., Creszentia
K3: N., Walburga
K4: N., Maximilian
K5: N., Joseph
K6: N., Klement
K7: N., Balbina
K8: N., Leonhard
K9: N., Josefa
K10: N., Ferdinand
K11: N., Vitus
* 13.11.1866

* 16.09.1862
* 07.11.1891
* 13.01.1893
* 31.03.1894
* 04.05.1895
* um 1896
* um 1898
* 30.03.1900
* 26.10.1901
* um 1902
* um 1904
* 04.06.1905
Unterhausen

Bertoldsheim
Unterhausen
Unterhausen
Unterhausen
Unterhausen
Unterhausen
Unterhausen
Unterhausen
Unterhausen
Unterhausen
Unterhausen
Unterhausen
+ 21.01.1937

+ 19.04.1931


+ 26.09.1956+ 08.08.1927
Friedberg

Unterhausen


UnterhausenUnterhausen

4. Nachfahrengeneration
1558


15581
Neumayer, Leonhard
o-o
Lange, Anna
K1: E., Helene
* 19.10.1901

* 04.01.1905
* 09.02.1928
Unterhausen

Leopoldshagen
Oldenburg


+ 26.11.1987


Gronau


nach oben

Nachfahrenliste des Friedrich Lange * ca. 18301
Lange, Jakob
oo
Wäscher, Charlotte
K1: L., Friedrich
* ca.1810


* 11.09.1839Kagendorf10.10.1910Leopoldshagen

1. Nachfahrengeneration
1


11
Lange, Friedrich
oo
Fiebing, Luise
K1: L., Hermann
* 11.09.1839

* 08.07.1837
* 30.04.1857
Kagendorf

Ducherow
Leopoldshagen2. Nachfahrengeneration
11112
113
114

116
117
Lange, Hermann
oo 23.02.1892 Busow
Mewe, Berta
K1: L., Herrmann
K2: L., Lina
K3: L., Luise
K4: L., Martha
K5: L., Willi
K6: L., Anna
K7: L., Karl
* 30.04.1857

* 23.12.1870

* 04.01.1905
* 29.09.1906
Leopoldshagen

Spantekow

Leopoldshagen
+ 26.11.1987
Gronau


nach oben

Nachfahrensliste des Johann Gottlob Gebhardt * ca. 1765

3
4
5
Gebhardt, Johann Gottlob
oo
Rudolt, Johanna Sophie
K1: G., Johann Gottlob
K2: G., Johann Gottlieb
K3: G., Christian Gottlieb
K4: G., Johanna Sophia
K5: G., Johanna Dorethea
* ca.1765


* 23.11.1793
* 04.01.1795
* 01.01.1796
* 07.10.1797
* 08.04.1799Kockisch
Kockisch
Kockisch
Kockisch
Kockisch

+ 20.08.1863

Kockisch

1. Nachfahrengeneration
3


31
32
33
Gebhardt, Christian Gottlieb
oo 01.10.1827 Seifersbach
Lohse, Johanna Christiane
K1: G., Caroline, Wilhelmine
K2: G., Friedrich Joseph
K3: G., Carl Heinrich
K4: G., 2. Tochter
* 01.01.1796
* 28.12.1806
* 03.02.1830
* 31.07.1832
* 29.04.1845
Kockisch

Neudörfchen
Kockisch
Kockisch
Kockisch
+ 20.08.1863

+ 24.11.1887
+ 15.10.1915
Kockisch

Kockisch
4 Gebhardt, Johanna Sophia
oo 12.04.1818 Mittweida
Bach, Johann Gottfried
* 07.10.1797 Kockisch

5 Gebhardt, Johanna Dorethea
oo 29.07.1822 Mittweida
Kirrbach, Johann
* 08.04.1799 Kockisch


2. Nachfahrengeneration
31 Gebhardt, Caroline, Wilhelmin
oo 07.05.1848 Mittweida
Naumann, Karl Ferdinand
* 03.02.1830

* 29.01.1823
Kockisch + 15.10.1915

+ 24.05.1899

32 Gebhardt, Friedrich Joseph
oo
Loose, Christiane Wilhelmine K1: G., Auguste, Anna
K2: G., 2. Tochter
K3: G., Ida, Anna
K4: G., Sehna, Martha
K5: G., Louise, Minna

* 31.07.1832


* 22.10.1863
* ca.1865
* 16.06.1868
* 01.04.1870
* 15.08.1871

Kockisch


Kockisch
Kockisch
Kockisch
Kockisch
Kockisch


33

334
Gebhardt, Carl Heinrich
oo 13.05.1867 Mittweida
Lippmann, Christina Auguste
K1: G., Karl Max
K2: G., Heinrich Otto
K3: G., Auguste Martha
K4: G., Richard, hermann
K5: G., Ernst Robert
K6: G., Marie Helene
K7: G., Friedrich Hermann
K8: G., Linda Tekla
K9: G., Luise Auguste
* 29.04.1845

* 14.01.1845
* 10.09.1867
* 20.03.1869
* 01.02.1871
* 24.04.1872
* 26.12.1873
* 23.06.1875
* 25.08.1877
* 23.01.1879
* 18.06.1882
Kockisch

Kockisch
Kockisch
Kockisch
Kockisch
Kockisch
Kockisch
Kockisch
Kockisch
Kockisch
Kockisch


+ 02.11.1950


+ 18.07.1878


Mittweida


Kockisch

3. Nachfahrengeneration
334 Gebhardt, Richard, Hermann
oo 27.12.1898 Mittweida
Gläser, Emma Auguste
K1: G., Charlotte
K2: G., Hans
* 24.04.1872

* 11.02.1875
* 25.01.1899
* 14.11.1901
Kockisch

Wilkau
Kockisch
Kockisch
+ 02.11.1950

+ 04.09.1950
+ 27.04.1968
+ 11.07.1976
Mittweida

Mittweida
Rochlitz Mittweida


nach oben

Nachfahrenliste des Friedrich Gläser * ca. 18351
Gläser, Friedrich
oo
Wendler, Jenny
K1: G., Emma

* ca.1835
* ca.1830
* 11.02.1875
Wilkau + 04.09.1950 Mittweida

1. Nachfahrengeneration
1


11

13
Gläser, Emma
oo
Gebhardt, Richard
K1: G., Charlotte
K2: G., Hanny
K3: G., Hans
* 11.02.1875

* 24.04.1872
* 25.01.1899
* 11.03.1900
* 14.11.1901
Wilkau

Kockisch
Kockisch
Kockisch
Kockisch
+ 04.09.1950

+ 02.11.1950
+ 27.04.1968
+ 23.04.1900
+ 11.07.1976
Mittweida

Mittweida
Rochlitz
Kockisch
Mittweida


nach oben

Die Nachfahrenliste des Johann Georg Seiler * ca. 17301
Seiler, Johann Georg
oo
NN, NN
K1: S., Johann Christian
* ca.1730


* ca.1755
1. Nachfahrengeneration
1


11
12


15
Seiler, Johann Georg
oo 29.06.1780 Reinersdorf
Grafe, Johanna Maria
K1: S., Johann Christian
K2: S., Johann Traugott
K3: S., Johanna Sophia
K4: S., Johanna Maria
K5: S., Johann Gottlieb
* ca.1755
* 08.12.1782
* 03.03.1786
* 28.11.1789
* 30.03.1791
* 24.04.1796Rostig
Rostig
Rostig
Rostig
Rostig+ 25.01.1858


+ 18.01.1859
+ 13.05.1861Rostig


Rostig
Rostig

2. Nachfahrengeneration
11 Seiler, Johann Christian
oo 18.02.1810 Reinersdorf
Kirstein, Johanna, Carolina
* 08.12.1782 Rostig + 25.01.1858 Rostig
12 Seiler, Johann Traugott
oo 00.07.1807 Strauch
Voigt, Maria Elisabeth
* 03.03.1786 Rostig

15152

154
Seiler, Johann Gottlieb
oo 11.11.1817 Linz
Häßlich, Johanna Sophia
K1: S., Carl Gotthelf
K2: S., Hanna Christiana
K3: S., Carl Gottlieb
K4: S., Johann Traugott
* 24.04.1796

* 12.12.1818
* 23.03.1821
* 13.08.1823
* 21.12.1824
Rostig

Linz
Rostig
Rostig
Rostig
+ 13.05.1861

+ ca.1818+ 29.11.1865
Rostig

Rostig

3. Nachfahrengeneration
152 Seiler, Hanna Christiana
oo
Tenner, Johann Christian
* 23.03.1821 Rostig

154
1543
Seiler, Johann Traugott
oo 26.09.1858 Linz
Rôhle, Joh., Christ. Friederike
K1: S., Ferdinand Hermann
K2: S., Ernestine Pauline
K3: S., Otto, carl
K4: S., Augustine Emilie

* 21.12.1824
* 24.11.1839
* 08.01.1860
* 21.05.1861
* 07.12.1862
* 24.06.1864
Rostig

Linz
Rostig
Rostig
Rostig
Rostig
+ 29.11.1865

+ 17.05.1908


+ 20.11.1945
Rostig

Rostig


Mittweida

4. Nachfahrengeneration
1543


15431

15433
Seiler, Otto, carl
oo 05.05.1889 Altmittweida Jobst, Anna
K1: S., Walter
K2: S., Paul
K3: S., Hedwig
* 07.12.1862
* 15.10.1865
* 18.01.1890
* 23.05.1891
* 20.12.1892
Rostig

Falkenhain
Mittweida
Mittweida
Mittweida
+ 20.11.1945

+ 26.04.1933
+ 23.09.1966
+ 03.09.1891
+ 19.09.1973
Mittweida

Mittweida
Rochlitz
Mittweida
Mittweida


nach oben

Die Nachfahrenliste des Johann Christian Linge * ca. 18081
Linge, Johann Christian
oo
Seiler, Johanna Rosina
K1: L., Johann
* ca.1808

* ca.1813
* 13.05.1838Strauch+ 27.03.1917Kmehlen

1. Nachfahrengeneration
1


11
Linge, Johann
oo 24.02.1867 Strauch
Gutmann, Wilhelmine
K1: L., Otto
* 13.05.1838

* 23.04.1843
* 23.04.1843
Strauch

Strauch
Strauch
+ 27.03.1917

+ 22.10.1906
+ 10.03.1919
Kmehlen

Zschanitz
Êbigau
2. Nachfahrengeneration
11 Linge, Otto
oo 02.03.1901 Mikten
Förster, Minna
K1: L., Erich
K2: L., Hedwig
K3: Gertrud
* 04.10.1876

* 29.02.1876


* 03.01.1902
Strauch

Zittau


Skaub
+ 10.03.1919

+ ca.1955


+ 16.06.1951
Übigau
Mittweida

nach oben